Tin Tức

  Chuỗi sự kiện đua top Openbeta máy chủ “PK24h”---ngày đăng bài:

  21-09-2323

  ĐUA TOP RESET NGÀY ĐẦU


  (Thời gian từ: 13:00 ngày 01/10/2023 đến hết 23:59 ngày 01/10/2023)

  Cách tính :

  • Tính theo Xếp hạng Reset All (bấm phím F8 ingame)
  • Bằng cấp bằng Reset thì ai RS lần cuối cùng sẽ dc lên top
  • Lưu ý: 1 ip chỉ được nhận 1 Top

  Phần thưởng:

   

   

  Top

  Phần thưởng

  1

  300.000 WcoinC +30 Bless +30 Soul

  2

  200.000 WcoinC +20Bless +20 Soul

  3

  100.000 WconC

  4

  70.000 WconC

  5

  50.000 WconC

   

  ĐUA TOP RESET 3 NGÀY


  (Thời gian từ: 13:00 ngày 01/10/2023 đến hết 23:59 ngày 03/10/2023)

  Cách tính :

  • Tính theo Xếp hạng Reset All (bấm phím F8 ingame)
  • Bằng cấp bằng Reset thì ai RS lần cuối cùng sẽ dc lên top
  • Lưu ý: 1 ip chỉ được nhận 1 Top

  Phần thưởng:

  Top

  Phần thưởng

  1

  300.000 WcoinC +30 Bless +30 Soul

  2

  200.000 WcoinC +20 Bless +20 Soul

  3

  100.000 WconC

  4

  70.000 WconC

  5

  50.000 WconC

   

  ĐUA TOP RESET 5 NGÀY


  (Thời gian từ: 13:00 ngày 01/10/2023 đến hết 23:59 ngày 05/10/2023)

  Cách tính :

  • Tính theo Xếp hạng Reset All (bấm phím F8 ingame)
  • Bằng cấp bằng Reset thì ai RS lần cuối cùng sẽ dc lên top
  • Lưu ý: 1 ip chỉ được nhận 1 Top

  Phần thưởng:

  Top

  Phần thưởng

  1

  300.000 WcoinC +30 Bless +30 Soul

  2

  200.000 WcoinC +20 Bless +20 Soul

  3

  100.000 WconC

  4

  70.000 WconC

  5

  50.000 WconC

   

  ĐUA TOP RESET 7 NGÀY


  (Thời gian từ: 13:00 ngày 01/10/2023 đến hết 23:59 ngày 07/10/2023)

  Cách tính :

  • Tính theo Xếp hạng Reset All (bấm phím F8 ingame)
  • Bằng cấp bằng Reset thì ai RS lần cuối cùng sẽ dc lên top
  • Lưu ý: 1 ip chỉ được nhận 1 Top

  Phần thưởng:

  Top

  Phần thưởng

  1

  300.000 WcoinC +30 Bless +30 Soul

  2

  200.000 WcoinC +20 Bless +20 Soul

  3

  100.000 WconC

  4

  70.000 WconC

  5

  50.000 WconC

   

  ĐUA TOP MAX MASTER ĐẦU TIÊN


  (Thời gian từ: 13:00 ngày 01/10/2023 đến Max 500 điểm Master)

  Cách tính :

  • Tính theo Xếp hạng – > Top Master (bấm phím F8 ingame)
  • Nhân vật nào chạm mốc điểm Master 500 trước sẽ nhận giải
  • Khi chạm mốc 500 điểm nhớ chụp ảnh lại time đó gởi cho ADMIN
  • Chỉ cần cán Mốc 500 điểm, ko cần phải đợi đến ngày đua top trên
  • Lưu ý: 1 ip chỉ được nhận 1 Top

  Phần thưởng:

  Top

  Phần thưởng

  1

  1 Vũ khí 400 + 9 Luck 3 Option

  2

  1 Vũ khí 400 + 9 Luck 2 Option

  3

  200.000 WconC

  4

  150.000 WconC

  5

  100.000 WconC

   

  ĐUA TOP ĐIỂM BLOOD


  (Thời gian từ: 13:00 ngày 01/10/2023 đến hết 23:59 ngày 07/10/2023)

  Cách tính :

  • Tính theo Xếp hạng – > Top Blood (bấm phím F8 ingame)
  • Nhân vật nào có điểm cao nhất sẽ nhận giải
  • Bằng điểm bằng cấp reset thì ai RS trước người đó lên top
  • Lưu ý: 1 ip chỉ được nhận 1 Top

  Phần thưởng:

  Top

  Phần thưởng

  1

  1 Vũ khí 400 + 9 Luck 4 Option (2 lỗ Socket trống)

  2

  1 Vũ khí 400 + 9 Luck 3 Option (2 lỗ Socket trống)

  3

  200.000 WconC

  4

  150.000 WconC

  5

  100.000 WconC

   

  ĐUA TOP ĐIỂM DEVIL


  (Thời gian từ: 13:00 ngày 01/10/2023 đến hết 23:59 ngày 07/10/2023)

  Cách tính :

  • Tính theo Xếp hạng – > Top Devil (bấm phím F8 ingame)
  • Nhân vật nào có điểm cao nhất sẽ nhận giải
  • Bằng điểm bằng cấp reset thì ai RS trước người đó lên top
  • Lưu ý: 1 ip chỉ được nhận 1 Top

  Phần thưởng:

  Top

  Phần thưởng

  1

  1 Vũ khí 400 + 9 Luck 4 Option (2 lỗ Socket trống)

  2

  1 Vũ khí 400 + 9 Luck 3 Option (2 lỗ Socket trống)

  3

  200.000 WconC

  4

  150.000 WconC

  5

  100.000 WconC

   

  ĐUA TOP ĐIỂM CHAOS CASTER


  (Thời gian từ: 13:00 ngày 01/10/2023 đến hết 23:59 ngày 07/10/2023)

  Cách tính :

  • Tính theo Xếp hạng – > Top Chaos (bấm phím F8 ingame)
  • Nhân vật nào có điểm cao nhất sẽ nhận giải
  • Bằng điểm bằng cấp reset thì ai RS trước người đó lên top
  • Lưu ý: 1 ip chỉ được nhận 1 Top

  Phần thưởng:

  Top

  Phần thưởng

  1

  1 Vũ khí 400 + 9 Luck 4 Option (2 lỗ Socket trống)

  2

  1 Vũ khí 400 + 9 Luck 3 Option (2 lỗ Socket trống)

  3

  200.000 WconC

  4

  150.000 WconC

  5

  100.000 WconC

    • <
 • >